Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
STRUKTURA I ZADANIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO Drukuj Email

 

Obszar I. Wykorzystanie i ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski z uwzględnieniem zasad WPR
Zadanie Nazwa zadania Kierownik zadania
1.1 Ocena zmian w gospodarowaniu ziemią z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, organizacyjno-ekonomicznych i procesów urbanizacyjnych oraz wskazanie działań prowadzących do racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej więcej...
dr hab. Grzegorz Siebielec
1.2 Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających procesom degradacyjnym więcej...
dr Jacek Niedźwiecki
1.3 Monitoring różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR więcej...
dr hab. Bożena Smreczak
1.4 Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania więcej...
dr hab. Anna Gałązka
1.5 Ocena możliwości i kierunków wykorzystania środowiska rolniczego Polski z uwzględnieniem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, specyfiki obszarów problemowych oraz kierunków rozwoju infrastruktury więcej...
dr Jan Jadczyszyn
1.6 Ocena wpływu rolnictwa na jakość wód oraz wspieranie działań mających na celu ochronę zasobów wodnych w Polsce więcej...
dr Tamara Jadczyszyn
1.7 Opracowanie i doskonalenie metod oceny oraz prognozowania (modelowania) skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR i zmian klimatu więcej...
dr Robert Borek
1.8 Analiza i ocena wpływu działań WPR na środowisko oraz strukturę, poziom, koncentrację i konkurencyjność produkcji rolniczej, uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego rolnictwa i specyfiki różnych grup gospodarstw rolnych więcej...
prof. Mariusz Matyka
1.9 Opracowanie i doskonalenie metod oraz instrumentów przydatnych do kształtowania wpływu WPR na środowisko przyrodnicze więcej...
mgr Artur Łopatka
Obszar II. Wspieranie postępu technologicznego i innowacyjności produkcji roślinnej w Polsce
2.1 Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania możliwości rozwoju różnych systemów i kierunków produkcji rolniczej oraz prognozowanie ich wpływu na środowisko z uwzględnieniem zasad WPR więcej...
dr hab. Jerzy Kopiński
2.2 Wspieranie gospodarki nawozowej w Polsce i ocena jej skutków środowiskowych oraz doskonalenie systemów doradztwa nawozowego z uwzględnieniem stosowania produktów pofermentacyjnych z biogazowni więcej...
dr Agnieszka Rutkowska
2.3 Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej (zboża, rośliny pastewne, rośliny energetyczne) więcej...
prof.dr hab. Janusz Podleśny
2.4 Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu więcej...
dr hab. Jerzy Grabiński
2.5 Wykorzystanie wyników badań naukowych i prac hodowlanych do doskonalenia odmian oraz technologii produkcji chmielu i tytoniu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin więcej...
dr Urszula Skomra
2.6 Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050 więcej...
dr Zuzanna Jarosz
2.7 Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych więcej...
dr Monika
Kowalik
...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 27.01.20
Liczba odwiedzin :6815