Strona główna Publikacje

Najbliższe wydarzenia

Reklama
PUBLIKACJE PROGRAMU WIELOLETNIEGO PDF Drukuj Email

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

W serii tej publikowane są  recenzowane prace z zakresu
agronomii i kształtowania środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich.

 

link do raportów

Inne publikacje:

2020 r.

2019 r.

 • Faculty of Economics and Social Development, 20th International Scientific Conference Jelgavia Latvia link...
 • Regional diversification of the intensity of implementation of selected RDP, 2014-2020 measures against background environmental and organizational conditions, M. Matyka, Rocz. Nauk. SERiA, 2019, t. XXI, 3: 308-314 link...
 • Uproszczenia w uprawie roli i technice siewu – konieczność, ale i wyzwanie., J. Smagacz, Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej, 2019, 4(95): 16-17. link...
 • The role of economic evaluation in agricultural research. Proceedings of the International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy., S. Krasowicz, M. Matyka, SGGW Warsaw, 2019, 3: 84-88. link...
 • Nitrogen management intensity changes in FADN regions of Poland in 2002-2016. Economic Science for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference 9-10 May, 2019, 51: 39-44. link...
 • Wpływ zmian klimatu na efektywność wykorzystywania azotu oraz jego straty., Faber A., Jarosz Z., Król A., Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol. 19 (XXXIV), 1, 37-46. link...
 • AMMONIA EMISSION FROM ANIMAL PRODUCTION IN POLAND ON A REGIONAL SCALE., Roczniki Naukowe SERiA, 2019, XXI(2), 
117-124. Jarosz Z., Faber A. link...
 • Contributions of organic matter fractions in the top layer of soils under different land uses in Central‐Eastern Europe., Soil Use and Management, 2019, DOI: 10.1111/sum.12514. Ukalska-Jaruga A., Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B. link...
 • Propozycja korelacji jednostek glebowych wyróżnionych na mapie glebowo-rolniczej z typami i podtypami Systematyki gleb Polski, (6. wydanie, 2019). Soil Science Annual, 2019, 70(2): 98-114. Świtoniak M., Kabała C., Podlasiński M., Smreczak B. link...
 • Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki Gleb Polski.,Soil Science Annual 70 (2/2019): 115-136. Smreczak B., Łachacz A. link...
 • Chwasty na polach tytoniu – groźniejsze niż wyglądają, Przegląd Tytoniowy 1, 2019: 7-9. Korbecka-Glinka G. link...
 • Kongres Coresta 2018 w Chinach, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 1, 2019: 12-13. link...
 • Przedwczesne zakwitanie tytoniu, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 2, 2019: 7-9. link...
 • Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol., Scientific Reports, 9, 2019, 1878, DOI: 10.1038/s41598-018-37087-4. Martyniuk S., Pikuła D., Kozieł M. link...
 • Fungal Biodiversity of the Most Common Types of Polish Soil in a Long-Term Microplot Experiment., Frontiers in Microbiology, 2019, https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00006. Grządziel J., Gałązka A. link...
 • Rynek nawozów fosforowych w Polsce, Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania, Rutkowska A., Rusek P., 2019, red. Deta Łuczycka, Idea Knowledge Future, Wrocław: 284-293, ISBN: 978-83-951445-8-5 link...
 • Wpływ preparatów z pożytecznymi mikroorganizmami na ilość 
C org w glebie 263-274, Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania, Pikuła D., Kocoń A., red. Deta Łuczycka, Idea Knowledge Future, Wrocław, 2019: 284-293, ISBN: 978-83-951445-8-5 link...
 • Integrowana produkcja gryki, IU-235/2019 G. Hołubowicz-Kliza link...
 • Uprawa poplonów, IU-240/19 M. Zarychta link...
 • Analysis of Soil Properties, Bacterial Community Composition, and Metabolic Diversity in Fluvisols of a Floodplain Area., Sustainability; 2019, 11, 14, 3929. Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. link...
 • Soil quality index for agricultural areas under different levels of anthropopressure,Int. Agrophys., 2019, 33, 455-462. Klimkowicz-Pawlas A., Ukalska-Jaruga A., Smreczak B. link...
 • Rozdział I. Ocena aktualnego stanu żyzności gleb w Polsce. ,Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń. ISBN 978-83-7562-318-5. Niedźwiecki J. link...
 • Comparison of the management intensification tendencies of groups of farms of different production profiles. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. (Rocz. Nauk. SERiA), 2019, 21(2): 162-169. Kopiński J., Berbeć A. K., Markowski A. link...
 • Nawożenie azotem w zgodzie z programem azotanowym. Magazyn ogólnopolski Zagroda, 2019: 69-72. Jadczyszyn T. link...
 • Nawożenie gnojowicą i gnojówką w zgodzie z programem azotanowym. Farmer, 2019, nr 3, s. 162-164. Jadczyszyn T. link...
 • Nawożenie zbóż jarych w warunkach zagrożenia suszą. AGROSERWIS, Nr 3 (602), 1 lutego 2019, s. 6-9. Pecio A. link...
 • Działania ograniczające zanieczyszczenie wód azotanami, Tygodnik Poradnik Rolniczy, 2019, 45 (807): 22-24. Pikuła D. link...
 • Wartość użytkowa i rolnicze wykorzystanie czarnoziemów w Polsce. Soil Science Annual, Vol. 70 No. 3/2019: 268―278. Smreczak B., Jadczyszyn J., Skłodowski P. link...
 • Development and cytometric evaluation of interspecific F1 hybrids Nicotiana tabacum × N. Africana, Depta A., Doroszewska T., Polish Journal of Agronomy, 2019, 38: 3-14 link...

2018 r.

 • Zmiany emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Polska na tle Unii Europejskiej, Jędrejek A., Jarosz Z., Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, XX (6), 104-110.  link...
 • Modelowanie bilansu węgla organicznego w glebie oraz emisji gazów cieplarnianych w skali regionalnej oraz w Polsce, Faber A., Jarosz Z., Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol. 18 (XXXIII), 3, 102-112. link..
 • Stan obecny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce., Bojarszczuk J., Księżak J.:  Rocz. Nauk. SERiA, 2018, 20(5): 15-22.  link...
 • Czy w wyspecjalizowanych gospodarstwach ekologicznych można utrzymać w glebie odpowiednią zawartość makroelementów i substancji organicznej?, Stalenga J., Kopiński J.: J. Res. Appl. Agric. Engin., 2018, 63(3): 86-91.  link...
 • Przestrzenna koncentracja ciągników rolniczych względem powierzchni użytków rolnych w latach 2010 i 2016., Madej A.:  Rocz. Nauk. SERiA, 2018, 20(2): 125-131.  link...
 • Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie., Kopiński J.:  Pol. J. Agron., 2018, 32: 3-16.  link...
 • Regional differentiation of changes in agricultural production in Poland in agri-environmental context/ Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce w kontekście oddziaływania na środowisko., Kopiński J.: Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne. Wyd. PSW im JPII, Biała Podlaska, 2018, 11(1): 59-75.  link...
 • Assessing the Sustainability Performance of Organic and Low-Input Conventional Farms from Eastern Poland with the RISE Indicator System Sustainability, Berbeć A. K., Feledyn-Szewczyk B., Thalmann C., Wyss R., Grenz J., Kopiński J., Stalenga J., Radzikowski P.:  2018, 10(6).  link...
 • Modelowanie emisji podtlenku azotu i amoniaku w skali regionalnej oraz w Polsce, Faber A., Jarosz Z., Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol. 18 (XXXIII), 2, 70-81.  link...
 • Możliwości redukcji emisji amoniaku z zagospodarowania obornika, Jarosz Z., Faber A.,  Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX(4), 60-66.  link...
 • Ocena możliwości ograniczenia śladu węglowego w uprawie kukurydzy na ziarno, Żyłowski T., Król A., Kozyra J.,  Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX(4), 217-223.  link...
 • Intensyfikacja rolnictwa a środowisko naturalne, Martyna Głodowska, Anna Gałązka, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 592, 2018, 3–13   link...
 • Biochemiczne metody oceny różnorodności funkcjonalnej i strkturalnej mkroorganizmów glebowych, Karolina Furtak, Anna M. Gajda, POST. MIKROBIOL., 2018, 57, 2, 194–202  link...
 • Poradnik Sygnalizatora ochrony chmielu, Skomra U., Kawka-Lipińska M.  , Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2018, ISBN 978-83-7562-281-2, ss.65  link...
 • Poradnik Sygnalizatora ochrony tytoniu, Doroszewska T., Berbeć A., Czarnecka D., Kawka-Lipińska M. , Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2018, ISBN 978-83-7562-282-9, ss.91 link...
 • Katastrofy w rozsadniku, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 1, 2018: 6-10    link...
 • Impact of abiotic factors on development of the community of arbuscular mycorrhizal fungi in the soil, Jamiołkowska A., Księżniak A., Gałązka A., Hetman B., Kopacki M., Skwaryło-Bednarz B., 2018, a Review. Int. Agrophys., 32, 133-140, doi: 10.1515/intag-2016-0090  link...
 • Effects of different soil management practices on soil properties and microbial diversity, Gajda A.M., Czyż E.A., Dexter A.R., Furtak K.M., Grządziel J., Stanek-Tarkowska J, nt. Agrophys., 2018, 32, 81-91; doi: 10.1515/intag-2016-0089  link...
 • Tendencje zmian intensywności gospodarowania azotem w regionach Polski, Jerzy Kopiński, Roczniki Naukowe SERiA • 2018 • XX (1), 81-87  link...
 • Assessment of the glomalins content in the soil under winter wheat in different crop production systems, Anna GAŁĄZKA,, Karolina GAWRYJOŁEK, Anna GAJDA, Karolina FURTAK, Andrzej KSIĘŻNIAK, Krzysztof JOŃCZYK, Plant Soil Environ., Vol. 64, 2018, No. 1: 32–37  link...
 • Fungal Genetics and Functional Diversity of Microbial Communities in the Soil under Long-Term Monoculture of Maize Using Different Cultivation Techniques, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, frontiers in Microbiology, Vol 9, Article 76, 2018  link...

2017 r.

 • Wady surowca tytoniowego powstające w suszarni. I. Zmiany powodowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze i saprofityczne, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy, 2017 (3): 4-7   link...
 • Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, M.Zarychta, Magazyn Ogólnopolski "Zagroda" Nr 2(67), 54-55(2017)  link...
 • Innowacyjność różnych typów rolniczych gospodarstw w opinii rolników z makroregionu Mazowsza i Podlasia, Adam Harasim, Andrzej Madej, Andrzej Górnik, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 70-76.  link...
 • Wiek i wykształcenie rolników oraz ich źródła informacji w rolnictwie, Adam Harasim, Mariusz Matyka, Jerzy Kopiński, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2017, 18-25  link...
 • THE COMPARISON OF CHANGES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AIMS OF AGRICULTURE IN SELECTED GROUPS OF VOIVODSHIPS, Jerzy Kopiński, Acta Sci. Pol. Oeconomia 16 (2) 2017, 87-95   link...
 • Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji za pomocą modelu RISE, Adam Kleofas Berbeć, Beata Feledyn-Szewczyk, Jerzy Kopiński, Zeszyty Naukowe SGGW Vol. 17 (XXXII) 2017  No. 2, 7-17  link...
 • Ocena ekonomiczna produkcji pszenicy ozimej z różnych grup użytkowych w zależności od intensywności technologii, Alicja Sułek, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 226-231   link....
 • Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski, Jerzy Kopiński, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 1: 85-91    link....
 • Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej, Stanisław Krasowicz, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 121-125    link....
 • Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 1: 66-73    link....
 • Ocena stopnia zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych według metodyki RISE, Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Beata Feledyn-Szewczyk, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 27-33    link....
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Martyna Głodowska, Anna Gałązka, Wieś i Rolnictwo 2 (175)/2017, 147-165   link...
 • Mozaika tytoniu – aktualne znaczenie choroby i sposoby jej zwalczania, Berbeć A, Przegląd Tytoniowy 1/2017: 8-11   link...
 • Biologiczne wskaźniki jakości gleby, Łyszcz M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017) 978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 71 – 77. link...
 • Bakterie endofityczne i ich wpływ na wzrost i rozwój roślin , Łyszcz M., Głodowska M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017)978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 65 – 70  link...
 • Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat, A. M. Gajda, E.A. Czyż, J. Stanek-Ttarkowska,,Anthony R. Dexter, Karolina M. Furtak, J. Grządziel, Plant Soil Environ, Vol. 63, 2017, No. 5: 236–242   link...
 • Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques, A. Gałązka,, K. Gawriołek, J. Grządziel, M. Frąc, J. Księżak, Plant. Soil. Environ., 10.17221/171/2017-PSE   link...
 • Genetyczne metody róznicowania mikroorganizmów w systemie gleba-roslina, M. Łyszcz, A. Gałązka, POST. MIKROBIOL., 2017, 56, 3, – , link...
 • Metody oparte o amplifikację DNA techniką PCR wykorzystane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, M.Łyszcz, A. Gałązka, KOSMOS T.66 Nr 2 (2017), 1-14  link...
 • The effect of the same microbial products on basic biological activities of soil under cereal crops, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Kocoń, Plant Soil Environ.Vol. 63, 2017, No. 3: 111–116   link...
 • The Effect of Bentonite on the Survival of Azotobacter chroococcum in Sandy Soil in a Long-Term Plot Experiment, J.Czaban, B. Wróblewska, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 1-8 link...
 • Changes in Enzymatic Activities and Microbial Communities in Soil under Long-Term Maize Monoculture and Crop Rotation, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Perzyński, R. Gałązka, J. Księżak, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 39-46 link...

2016 r.

 • Zawartość ogólnych i łatwoekstahowalnych glomalin oraz białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w różnych typach gleb Polski spod upraw żyta i pszenicy, A. Gałązka, ZPPNR_587, 2016 [Pages 3 - 11]  link...
 • Czy białko może być obecne w glebie nawet 20 lat? Ocena zawartości ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w archiwalnych próbach glebowych, A. Gałązka, K. Gawryjołek, ZPPNR_587, 2016 [Pages 13 - 21]  link...
 • Analysis of agronomic categories in different soil texture classification systems, J. Jadczyszyn, J. Niedźwiecki, G. Debaene, Polish Journal of Soil Science , VOL. XLIX/1 2016, 61-72    link...
 • Review of soil moisture and plant water stress models based on satellite thermal imagery, Łopatka A., Miturski T., Pudełko R., Kozyra J. , Koza P. , Polish Journal of Soil Science, Vol 49, No 1 (2016); 73-90.  link...
 • Zarządzanie nawadnianiem w jagodowych, Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Matyka M., Marszał M., Araminowicz W., Truskawka, malina, jagody. Z.4, 2016: 10-13.  link...
 • Zarządzanie nawadnianiem w uprawach jagodowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Marszał M., Araminowicz W., Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016: 81-85.  link...
 • Managing Phosphorus in Polish Agriculture – Production and Environmental Aspects", Jerzy Kopiński, Beata Jurga ,Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 6 (2016), 2451-2458, link..
 • Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach, Krasowicz S, Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 138-144., link...
 • Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus, Grzegorz Siebielec, i inni, Environmental Pollution 219 (2016) 288e295   link...
 • Evaluation of  changes in rural areas under the  selected measures of the european union's common agricultural policy ,Franciszek Woch, Anna Jędrejek, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr IV/2016, 1771-1788  link...
 • Umacnianie i zagospodarowanie w pasie drogowym skarp dewastowanych przez erozję wodną i wietrzną, Nowocień E. i inni, Drogownictwo 1/2016, 22-32  link...
 • Ocena organizacji  gospodarki paszowej w wybranych gospodarstwach mlecznych , Jolanta Bojarszczuk, Jan Zuba , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 46-51 link...
 • Ocena zrównoważenia różnych typów gospodarstw na glebach lekkich., Harasim A.,Włodarczyk B, Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 109-115.  link...
 • Regionalnym zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce , Bogusława Jaśkiewicz , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 98-104 link..
 • Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenicy ozimej o różnym poziomie intensywności , Alicja Sułek, Piotr Nieróbca, Grażyna Podolska , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 256-260 link...
 • Bilans słomy w Polsce w latach 2010-2014 oraz prognoza do roku 2013, Madej A., Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 163-168  link...
 • Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, Anna Gałązka, Małgorzata Łyszcz ,Post. Mikrobiol, 2016, 55,3, 309-319 , link...
 • Ocena gospodarowania fosforem w procesie produkcji rolniczej na poziomie NUTS-0, NUTS-2., Kopiński J., Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 131-137.  link...
 • Criterion todetermine optimum surpluses of gross nitrogen balance on the lewel NUTS-0, NUTS-2, dr hab. Jerzy Kopiński ,Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(1) 2016, 29-36,    link do artykułu...
 • Program Wieloletni płaszczyzną współpracy z doradztwem i praktyką,  Prof. dr.hab. Wiesław Oleszek, prof.dr. hab. Stanisław Krasowicz , Wieś Jutra ,Nr 1 (186) styczeń-marzec 2016 r.   link do artykułu...
 • Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie, J.Kopiński, M.Matyka , Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(346) 2016, 57-79 link...
 • Zmiany relacji cen nawozów mineralnych i wybranych ziemiopłodów, Mariusz Matyka, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVIII, zeszyt 1 (2016)  link...
 • Zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2000–2014, M.Matyka, S.Krasowicz, J.Kopiński, Studia BAS Nr 4(48) 2016, 7-36  link...
 • Interakcja azotu i potasu w nawożeniu jęczmienia jarego, dr Agnieszka Rutkowska,  Przędsiębiorca rolny, luty 2016 link...
 • Jak uzyskać zdrowe sadzonki chmielu, dr Urszula Skomra, mgr Hanna Olszak-Przybyś, farmer, kwiecień 2016 link...
 • Rynek chmielu - stan aktualny, dr Urszula Skomra, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 3/2016   link...
 • Koguci ogonmało znana choroba tytoniu, Berbeć A, Przegląd Tytoniowy 2016, 1: 7- 10  link...
 • Dzikie krewniaki tytoniu – źródło odporności na choroby i ozdoba ogrodu, Depta A., Doroszewska T, Przegląd Tytoniowy 2016, 2: 13- 15   link...
 • Zanim wysiejemy nasiona tytoniu, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 2016, 3: 5 - 10  link...
 • Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 84-89  link...
 • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC , Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 254-259  link...
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 123-129.  link...
 • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2, Syp A., Faber A., Kozak M., Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 261-265.  link...
 • Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.  link...
 • Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.   link...
 • Fitoremediacja gleb skażonych chemicznie, Gałązka A., Gałązka R., Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 71-85  link...
 • Mykoryza w biodegradacji, Gałązka A., Gałązka R., Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 98-108   link...
 • The Molecular Based Methods Used for StudyingBacterial Diversity in Soils Contaminated with PAHs, Gałązka A. , Grządziel J., Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions, 85-105  link...
 • MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH IUNG-PIB, Tujaka,A, Hołubowicz-Kliza G., IUNG PIB Puławy 2016.  link...
 • Potrzeba zmiany sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską, F. Woch, J. Jadczyszyn, Rolnictwo bezpieczne i odpowiedzialne, Nr 03/2016  link...
 • Bogaty w składniki, T.Jadczyszyn, Nowoczesna uprawa nr 3(113)/2016, 98-101  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 16.09.20
Liczba odwiedzin :4929