Strona główna Publikacje
PUBLIKACJE PROGRAMU WIELOLETNIEGO PDF Drukuj Email

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

W serii tej publikowane są  recenzowane prace z zakresu
agronomii i kształtowania środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich.

 

link do raportów

Inne publikacje:

2017 r.

 • Wady surowca tytoniowego powstające w suszarni. I. Zmiany powodowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze i saprofityczne, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy, 2017 (3): 4-7   link...
 • Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, M.Zarychta, Magazyn Ogólnopolski "Zagroda" Nr 2(67), 54-55(2017)  link...
 • Innowacyjność różnych typów rolniczych gospodarstw w opinii rolników z makroregionu Mazowsza i Podlasia, Adam Harasim, Andrzej Madej, Andrzej Górnik, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 70-76.  link...
 • Wiek i wykształcenie rolników oraz ich źródła informacji w rolnictwie, Adam Harasim, Mariusz Matyka, Jerzy Kopiński, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2017, 18-25  link...
 • THE COMPARISON OF CHANGES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AIMS OF AGRICULTURE IN SELECTED GROUPS OF VOIVODSHIPS, Jerzy Kopiński, Acta Sci. Pol. Oeconomia 16 (2) 2017, 87-95   link...
 • Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji za pomocą modelu RISE, Adam Kleofas Berbeć, Beata Feledyn-Szewczyk, Jerzy Kopiński, Zeszyty Naukowe SGGW Vol. 17 (XXXII) 2017  No. 2, 7-17  link...
 • Ocena ekonomiczna produkcji pszenicy ozimej z różnych grup użytkowych w zależności od intensywności technologii, Alicja Sułek, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 226-231   link....
 • Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski, Jerzy Kopiński, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 1: 85-91    link....
 • Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej, Stanisław Krasowicz, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 121-125    link....
 • Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 1: 66-73    link....
 • Ocena stopnia zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych według metodyki RISE, Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Beata Feledyn-Szewczyk, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 27-33    link....
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Martyna Głodowska, Anna Gałązka, Wieś i Rolnictwo 2 (175)/2017, 147-165   link...
 • Mozaika tytoniu – aktualne znaczenie choroby i sposoby jej zwalczania, Berbeć A, Przegląd Tytoniowy 1/2017: 8-11   link...
 • Biologiczne wskaźniki jakości gleby, Łyszcz M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017) 978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 71 – 77. link...
 • Bakterie endofityczne i ich wpływ na wzrost i rozwój roślin , Łyszcz M., Głodowska M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017)978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 65 – 70  link...
 • Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat, A. M. Gajda, E.A. Czyż, J. Stanek-Ttarkowska,,Anthony R. Dexter, Karolina M. Furtak, J. Grządziel, Plant Soil Environ, Vol. 63, 2017, No. 5: 236–242   link...
 • Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques, A. Gałązka,, K. Gawriołek, J. Grządziel, M. Frąc, J. Księżak, Plant. Soil. Environ., 10.17221/171/2017-PSE   link...
 • Genetyczne metody róznicowania mikroorganizmów w systemie gleba-roslina, M. Łyszcz, A. Gałązka, POST. MIKROBIOL., 2017, 56, 3, – , link...
 • Metody oparte o amplifikację DNA techniką PCR wykorzystane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, M.Łyszcz, A. Gałązka, KOSMOS T.66 Nr 2 (2017), 1-14  link...
 • The effect of the same microbial products on basic biological activities of soil under cereal crops, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Kocoń, Plant Soil Environ.Vol. 63, 2017, No. 3: 111–116   link...
 • The Effect of Bentonite on the Survival of Azotobacter chroococcum in Sandy Soil in a Long-Term Plot Experiment, J.Czaban, B. Wróblewska, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 1-8 link...
 • Changes in Enzymatic Activities and Microbial Communities in Soil under Long-Term Maize Monoculture and Crop Rotation, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Perzyński, R. Gałązka, J. Księżak, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 39-46 link...

2016 r.

 • Zawartość ogólnych i łatwoekstahowalnych glomalin oraz białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w różnych typach gleb Polski spod upraw żyta i pszenicy, A. Gałązka, ZPPNR_587, 2016 [Pages 3 - 11]  link...
 • Czy białko może być obecne w glebie nawet 20 lat? Ocena zawartości ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w archiwalnych próbach glebowych, A. Gałązka, K. Gawryjołek, ZPPNR_587, 2016 [Pages 13 - 21]  link...
 • Analysis of agronomic categories in different soil texture classification systems, J. Jadczyszyn, J. Niedźwiecki, G. Debaene, Polish Journal of Soil Science , VOL. XLIX/1 2016, 61-72    link...
 • Review of soil moisture and plant water stress models based on satellite thermal imagery, Łopatka A., Miturski T., Pudełko R., Kozyra J. , Koza P. , Polish Journal of Soil Science, Vol 49, No 1 (2016); 73-90.  link...
 • Zarządzanie nawadnianiem w jagodowych, Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Matyka M., Marszał M., Araminowicz W., Truskawka, malina, jagody. Z.4, 2016: 10-13.  link...
 • Zarządzanie nawadnianiem w uprawach jagodowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Marszał M., Araminowicz W., Informator. Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie specjalne, 2016: 81-85.  link...
 • Managing Phosphorus in Polish Agriculture – Production and Environmental Aspects", Jerzy Kopiński, Beata Jurga ,Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 6 (2016), 2451-2458, link..
 • Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach, Krasowicz S, Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 138-144., link...
 • Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus, Grzegorz Siebielec, i inni, Environmental Pollution 219 (2016) 288e295   link...
 • Evaluation of  changes in rural areas under the  selected measures of the european union's common agricultural policy ,Franciszek Woch, Anna Jędrejek, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr IV/2016, 1771-1788  link...
 • Umacnianie i zagospodarowanie w pasie drogowym skarp dewastowanych przez erozję wodną i wietrzną, Nowocień E. i inni, Drogownictwo 1/2016, 22-32  link...
 • Ocena organizacji  gospodarki paszowej w wybranych gospodarstwach mlecznych , Jolanta Bojarszczuk, Jan Zuba , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 46-51 link...
 • Ocena zrównoważenia różnych typów gospodarstw na glebach lekkich., Harasim A.,Włodarczyk B, Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 109-115.  link...
 • Regionalnym zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce , Bogusława Jaśkiewicz , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 98-104 link..
 • Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenicy ozimej o różnym poziomie intensywności , Alicja Sułek, Piotr Nieróbca, Grażyna Podolska , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 256-260 link...
 • Bilans słomy w Polsce w latach 2010-2014 oraz prognoza do roku 2013, Madej A., Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 163-168  link...
 • Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, Anna Gałązka, Małgorzata Łyszcz ,Post. Mikrobiol, 2016, 55,3, 309-319 , link...
 • Ocena gospodarowania fosforem w procesie produkcji rolniczej na poziomie NUTS-0, NUTS-2., Kopiński J., Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 131-137.  link...
 • Criterion todetermine optimum surpluses of gross nitrogen balance on the lewel NUTS-0, NUTS-2, dr hab. Jerzy Kopiński ,Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(1) 2016, 29-36,    link do artykułu...
 • Program Wieloletni płaszczyzną współpracy z doradztwem i praktyką,  Prof. dr.hab. Wiesław Oleszek, prof.dr. hab. Stanisław Krasowicz , Wieś Jutra ,Nr 1 (186) styczeń-marzec 2016 r.   link do artykułu...
 • Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie, J.Kopiński, M.Matyka , Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(346) 2016, 57-79 link...
 • Zmiany relacji cen nawozów mineralnych i wybranych ziemiopłodów, Mariusz Matyka, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVIII, zeszyt 1 (2016)  link...
 • Zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2000–2014, M.Matyka, S.Krasowicz, J.Kopiński, Studia BAS Nr 4(48) 2016, 7-36  link...
 • Interakcja azotu i potasu w nawożeniu jęczmienia jarego, dr Agnieszka Rutkowska,  Przędsiębiorca rolny, luty 2016 link...
 • Jak uzyskać zdrowe sadzonki chmielu, dr Urszula Skomra, mgr Hanna Olszak-Przybyś, farmer, kwiecień 2016 link...
 • Rynek chmielu - stan aktualny, dr Urszula Skomra, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 3/2016   link...
 • Koguci ogonmało znana choroba tytoniu, Berbeć A, Przegląd Tytoniowy 2016, 1: 7- 10  link...
 • Dzikie krewniaki tytoniu – źródło odporności na choroby i ozdoba ogrodu, Depta A., Doroszewska T, Przegląd Tytoniowy 2016, 2: 13- 15   link...
 • Zanim wysiejemy nasiona tytoniu, Berbeć A., Przegląd Tytoniowy 2016, 3: 5 - 10  link...
 • Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 84-89  link...
 • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC , Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 254-259  link...
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 123-129.  link...
 • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2, Syp A., Faber A., Kozak M., Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 261-265.  link...
 • Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.  link...
 • Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.   link...
 • Fitoremediacja gleb skażonych chemicznie, Gałązka A., Gałązka R., Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 71-85  link...
 • Mykoryza w biodegradacji, Gałązka A., Gałązka R., Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 98-108   link...
 • The Molecular Based Methods Used for StudyingBacterial Diversity in Soils Contaminated with PAHs, Gałązka A. , Grządziel J., Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions, 85-105  link...
 • MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH IUNG-PIB, Tujaka,A, Hołubowicz-Kliza G., IUNG PIB Puławy 2016.  link...
 • Potrzeba zmiany sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską, F. Woch, J. Jadczyszyn, Rolnictwo bezpieczne i odpowiedzialne, Nr 03/2016  link...
 • Bogaty w składniki, T.Jadczyszyn, Nowoczesna uprawa nr 3(113)/2016, 98-101  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 03.01.18
Liczba odwiedzin :2049