Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.1 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.1.Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania możliwości rozwoju różnych systemów i kierunków produkcji rolniczej oraz prognozowanie ich wpływu na środowisko z uwzględnieniem zasad WPR".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Przegląd zasobów informacji i gromadzenie danych niezbędnych do prowadzenia analiz i ocen charakteryzujących produkcję rolniczą w różnych regionach Polski.
2) Etap II – 2017 r.:
Analiza dynamiki zmian poszczególnych gałęzi produkcji rolniczej w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym.
3) Etap III – 2018 r.:
Analiza stanu oraz prognoza rozwoju różnych systemów i kierunków produkcji w Polsce uwzględniająca zróżnicowanie regionalne.
4) Etap IV – 2019 r.:
Ocena skutków zmian produkcji rolniczej oraz prognozowanie ich wpływu na środowisko w ujęciu regionalnym, z wykorzystaniem podstawowych wskaźników agro-środowiskowych.
5) Etap V – 2020 r.:
Przygotowanie założeń prognozy zmian produkcji rolniczej w regionach Polski, uwzględniającej różne systemy i kierunki produkcji z uwzględnieniem zmian w WPR.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem badań i prac studialnych będzie opracowanie diagnoz oraz wypracowanie prognoz umożliwiających podjęcie decyzji i działań umożliwiających utrzymanie potencjału produkcyjnego polskiego rolnictwa, zwiększenia jego konkurencyjności i łagodzenia niekorzystnych oddziaływań środowiskowych.

Odbiorcami wyników będą w szczególności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Statystyczny, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni.

Wyniki realizacji zadania wzbogacą poziom wiedzy o stanie produkcji rolnej w Polsce oraz umożliwią ocenę przewidywanych skutków produkcyjnych, organizacyjnoekonomicznych i środowiskowych zmian zachodzących w produkcji rolniczej oraz wskazanie czynników stymulujących i ograniczających rozwój w poszczególnych regionach Polski.

Będą przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji rolniczej na różnych poziomach zarządzania.
Rezultaty realizowanego zadania pozwolą na opracowanie ekspertyz, opinii i sugestii pomocnych przy wypracowaniu decyzji dotyczących zmian w WPR, w tym programów rolno-środowiskowych. Dostarczą informacji instytucjom międzynarodowym (OECD, Eurostat), a także mogą być przydatne przy opracowaniu strategii rozwoju regionalnego i krajowego.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Liczba odwiedzin :1370