Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.4 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.4.Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Ocena efektów produkcyjnych wybranych elementów agrotechniki zbóż jarych i jednorocznych roślin pastewnych w warunkach niekorzystnych warunków pogodowych.
2) Etap II – 2017 r.:
Ocena efektów produkcyjnych wybranych elementów agrotechniki zbóż ozimych oraz pastewnych wieloletnich w warunkach niekorzystnych warunków pogodowych.
3) Etap III – 2018 r.:
Ocena możliwości kształtowania jakości plonów zbóż i roślin pastewnych w warunkach związanych z suszą.
4) Etap III – 2019 r.:
Ocena możliwości kształtowania zawartości związków chemicznych o charakterze przeciwutleniającym w wybranych gatunkach roślin zbożowych oraz ocena przydatności biomasy wybranych gatunków roślin zbożowych i pastewnych do produkcji biogazu.
5) Etap V – 2020 r.:
Upowszechnienie wyników badań uzyskanych w ramach realizacji programu oraz opracowanie nowej wersji programu komputerowego, dotyczącego technologii produkcji pszenicy jarej i ozimej na cele jakościowe.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki prac realizowanych w zadaniu przeznaczone są dla producentów rolnych wykorzystujących swoje płody we własnym gospodarstwie rolnym jak i sprzedających je na rynku dla różnych gałęzi przemysłu.

Opracowane na ich podstawie instrukcje i program komputerowy będą przydatne do podejmowania przez producentów decyzji, związanych z wyborem sposobu realizacji poszczególnych elementów technologii produkcji warunkującej pozyskiwanie dobrej jakości plonu, także w warunkach niekorzystnego przebiegu pogody.

Aby dotrzeć do możliwie dużej grupy producentów przewidziano publikowanie artykułów popularyzujących wyniki badań w prasie popularnej i popularno-naukowej. Ważną rolę w upowszechnianiu efektów prac uzyskanych w trakcie realizacji zadania przewiduje się dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy będą uczestniczyli w organizowanych w ramach zadania warsztatach. Ponadto wyniki prac będą przydatne dla organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za kształtowanie rozwoju rolnictwa na danym terenie.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Liczba odwiedzin :1648