Strona główna Zadanie 1.4
Prace wykonane w ramach zadania 1.4 PDF Drukuj Email

Rok 2017

30-31.05.2017 Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania”  więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • W ramach zadania 1.4 oraz 1.3 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 54(8) pt. "JAKOŚĆ GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO I WSKAŹNIKI JEJ OCENY" link...
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Martyna Głodowska, Anna Gałązka, Wieś i Rolnictwo 2 (175)/2017, 147-165   link...
 • Biologiczne wskaźniki jakości gleby, Łyszcz M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017) 978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 71 – 77. link...
 • Bakterie endofityczne i ich wpływ na wzrost i rozwój roślin , Łyszcz M., Głodowska M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017)978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 65 – 70  link...
 • Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat, A. M. Gajda, E.A. Czyż, J. Stanek-Ttarkowska,,Anthony R. Dexter, Karolina M. Furtak, J. Grządziel, Plant Soil Environ, Vol. 63, 2017, No. 5: 236–242   link...
 • Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques, A. Gałązka,, K. Gawriołek, J. Grządziel, M. Frąc, J. Księżak, Plant. Soil. Environ., 10.17221/171/2017-PSE   link...
 • Genetyczne metody róznicowania mikroorganizmów w systemie gleba-roslina, M. Łyszcz, A. Gałązka, POST. MIKROBIOL., 2017, 56, 3, – , link...
 • Metody oparte o amplifikację DNA techniką PCR wykorzystane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, M.Łyszcz, A. Gałązka, KOSMOS T.66 Nr 2 (2017), 1-14  link...
 • The effect of the same microbial products on basic biological activities of soil under cereal crops, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Kocoń, Plant Soil Environ.Vol. 63, 2017, No. 3: 111–116   link...
 • The Effect of Bentonite on the Survival of Azotobacter chroococcum in Sandy Soil in a Long-Term Plot Experiment, J.Czaban, B. Wróblewska, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 1-8   link...
 • Changes in Enzymatic Activities and Microbial Communities in Soil under Long-Term Maize Monoculture and Crop Rotation, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Perzyński, R. Gałązka, J. Księżak, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 39-46  link...

Rok 2016

19.02.2016 Warsztaty naukowe nt.: "„Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”." razem w ramach zadania 2.7 oraz zadania 1.4 więcej... Materiały konferencyjne...

Publikacje w ramach zadania:

 • Czy białko może być obecne w glebie nawet 20 lat? Ocena zawartości ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w archiwalnych próbach glebowych, A. Gałązka, K. Gawryjołek, ZPPNR_587, 2016 [Pages 13 - 21]  link...
 • Zawartość ogólnych i łatwoekstahowalnych glomalin oraz białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w różnych typach gleb Polski spod upraw żyta i pszenicy, A. Gałązka, ZPPNR_587, 2016 [Pages 3 - 11]  link...
 • Pozytywny wpływ grzybów endofitycznych na roślinę gospodarza, B. Abramczyk, A. Gałązka , Studia i Raporty IUNG-PIB , Zeszyt 49(3) , 71-82 link...
 • Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, Anna Gałązka, Małgorzata Łyszcz ,Post. mikrobiol, 2016, 55,3, 309-319 , link...
 • Nitragina - układ symbiotyczny rośliny bobowate-bakterie brodawkowe, Anna Gałązka, Małgorzata Łyszcz, Emilia Grzęda ,portal farmer.pl, link...
 • Fitoremediacja gleb skażonych chemicznie, Anna Gałązka, Rafał Gałązka, Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 71-85  link...
 • Mykoryza w biodegradacji, Anna Gałązka, Rafał Gałązka, Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 98-108   link...
 • The Molecular Based Methods Used for StudyingBacterial Diversity in Soils Contaminated with PAHs, Anna Gałązka , Jarosław Grządziel, Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions, 85-105  link...

...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 10.01.18
Liczba odwiedzin :932