Strona główna Zadanie 1.4
Prace wykonane w ramach zadania 1.4 PDF Drukuj Email
Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania

Rok 2019

Publikacje w ramach zadania:

 • Soil properties and productivity in two long-term crop rotations differing with respect to organic matter management on an Albic Luvisol., Scientific Reports, 9, 2019, 1878, DOI: 10.1038/s41598-018-37087-4. Martyniuk S., Pikuła D., Kozieł M. link...
 • Fungal Biodiversity of the Most Common Types of Polish Soil in a Long-Term Microplot Experiment., Frontiers in Microbiology, 2019, https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00006. Grządziel J., Gałązka A. link...

Rok 2018

18-19.10.2018 Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”  więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Wolnożyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju azobakter - występowanie, liczebność i znaczenie, Monika Kozieł, Anna Gałązka, Stefan Martyniuk, Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 56(10) 2018, 31-43  link...
 • Intensyfikacja rolnictwa a środowisko naturalne, Martyna Głodowska, Anna Gałązka, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 592, 2018, 3–13   link...
 • Biochemiczne metody oceny różnorodności funkcjonalnej i strkturalnej mkroorganizmów glebowych, Karolina Furtak, Anna M. Gajda, POST. MIKROBIOL., 2018, 57, 2, 194–202  link...
 • Impact of abiotic factors on development of the community of arbuscular mycorrhizal fungi in the soil, Jamiołkowska A., Księżniak A., Gałązka A., Hetman B., Kopacki M., Skwaryło-Bednarz B., 2018, a Review. Int. Agrophys., 32, 133-140, doi: 10.1515/intag-2016-0090  link...
 • Effects of different soil management practices on soil properties and microbial diversity, Gajda A.M., Czyż E.A., Dexter A.R., Furtak K.M., Grządziel J., Stanek-Tarkowska J, nt. Agrophys., 2018, 32, 81-91; doi: 10.1515/intag-2016-0089  link...
 • Assessment of the glomalins content in the soil under winter wheat in different crop production systems, Anna GAŁĄZKA,, Karolina GAWRYJOŁEK, Anna GAJDA, Karolina FURTAK, Andrzej KSIĘŻNIAK, Krzysztof JOŃCZYK, Plant Soil Environ., Vol. 64, 2018, No. 1: 32–37 link...
 • Fungal Genetics and Functional Diversity of Microbial Communities in the Soil under Long-Term Monoculture of Maize Using Different Cultivation Techniques, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, frontiers in Microbiology, Vol 9, Article 76, 2018  link...

Rok 2017

30-31.05.2017 Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania”  więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • W ramach zadania 1.4 oraz 1.3 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 54(8) pt. "JAKOŚĆ GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO I WSKAŹNIKI JEJ OCENY" link...
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Martyna Głodowska, Anna Gałązka, Wieś i Rolnictwo 2 (175)/2017, 147-165   link...
 • Biologiczne wskaźniki jakości gleby, Łyszcz M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017) 978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 71 – 77. link...
 • Bakterie endofityczne i ich wpływ na wzrost i rozwój roślin , Łyszcz M., Głodowska M., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Ochrona środowiska”. ISBN (całość) (2017)978-83-65362-48-3. Ed. dr inż. J. Nyćkowiak, dr hab. J. Leśny prof. UP. Poznań, Młodzi Naukowcy, ss. 65 – 70  link...
 • Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat, A. M. Gajda, E.A. Czyż, J. Stanek-Ttarkowska,,Anthony R. Dexter, Karolina M. Furtak, J. Grządziel, Plant Soil Environ, Vol. 63, 2017, No. 5: 236–242   link...
 • Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques, A. Gałązka,, K. Gawriołek, J. Grządziel, M. Frąc, J. Księżak, Plant. Soil. Environ., 10.17221/171/2017-PSE   link...
 • Genetyczne metody róznicowania mikroorganizmów w systemie gleba-roslina, M. Łyszcz, A. Gałązka, POST. MIKROBIOL., 2017, 56, 3, – , link...
 • Metody oparte o amplifikację DNA techniką PCR wykorzystane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, M.Łyszcz, A. Gałązka, KOSMOS T.66 Nr 2 (2017), 1-14  link...
 • The effect of the same microbial products on basic biological activities of soil under cereal crops, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Kocoń, Plant Soil Environ.Vol. 63, 2017, No. 3: 111–116   link...
 • The Effect of Bentonite on the Survival of Azotobacter chroococcum in Sandy Soil in a Long-Term Plot Experiment, J.Czaban, B. Wróblewska, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 1-8   link...
 • Changes in Enzymatic Activities and Microbial Communities in Soil under Long-Term Maize Monoculture and Crop Rotation, A.Gałązka, K. Gawryjołek, A. Perzyński, R. Gałązka, J. Księżak, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1 (2017), 39-46  link...

Rok 2016

19.02.2016 Warsztaty naukowe nt.: "„Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”." razem w ramach zadania 2.7 oraz zadania 1.4 więcej... Materiały konferencyjne...

Publikacje w ramach zadania:

 • Czy białko może być obecne w glebie nawet 20 lat? Ocena zawartości ogólnych i łatwoekstrahowalnych glomalin w archiwalnych próbach glebowych, A. Gałązka, K. Gawryjołek, ZPPNR_587, 2016 [Pages 13 - 21]  link...
 • Zawartość ogólnych i łatwoekstahowalnych glomalin oraz białek glebowych spokrewnionych z glomalinami w różnych typach gleb Polski spod upraw żyta i pszenicy, A. Gałązka, ZPPNR_587, 2016 [Pages 3 - 11]  link...
 • Pozytywny wpływ grzybów endofitycznych na roślinę gospodarza, B. Abramczyk, A. Gałązka , Studia i Raporty IUNG-PIB , Zeszyt 49(3) , 71-82 link...
 • Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, Anna Gałązka, Małgorzata Łyszcz ,Post. mikrobiol, 2016, 55,3, 309-319 , link...
 • Nitragina - układ symbiotyczny rośliny bobowate-bakterie brodawkowe, Anna Gałązka, Małgorzata Łyszcz, Emilia Grzęda ,portal farmer.pl, link...
 • Fitoremediacja gleb skażonych chemicznie, Anna Gałązka, Rafał Gałązka, Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 71-85  link...
 • Mykoryza w biodegradacji, Anna Gałązka, Rafał Gałązka, Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 98-108   link...
 • The Molecular Based Methods Used for StudyingBacterial Diversity in Soils Contaminated with PAHs, Anna Gałązka , Jarosław Grządziel, Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions, 85-105  link...

...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 20.01.20
Liczba odwiedzin :2776