Strona główna Zadanie 2.1
Prace wykonane w ramach zadania 2.1 PDF Drukuj Email
Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania możliwości rozwoju różnych systemów i kierunków produkcji rolniczej oraz prognozowanie ich wpływu na środowisko z uwzględnieniem zasad WPR

Rok 2020

Publikacje w ramach zadania:

 • Feledyn-Szewczyk B., Smagacz J., Kwiatkowski C.A., Harasim E., Woźniak A.: Weed flora and soil seed bank composition as affected by tillage system in three-year crop rotation. Agriculture, 2020, 10, 186. doi:10.3390/agriculture10050186 link... www.mdpi.com/journal/agriculture
 • Kopiński J., Wrzaszcz W.: Gospodarowanie nawozami naturalnymi w Polsce. Management of natural fertilizers in Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. (Rocz. Nauk. SERiA), 2020, 22(2): 80-87. doi: 10.5604/01.3001.0014.1102 ISSN 1508-3535 link... https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=203531
 • Kopiński J., Wrzaszcz W.: Gospodarowanie nawozami naturalnymi w Polsce. Management of natural fertilizers in Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. (Rocz. Nauk. SERiA), 2020, 22(2): 80-87.
 • Wrzaszcz W., Kopiński J.: Gospodarka azotem - ważny wyznacznik zrównoważonego rolnictwa. Nitrogen management - the important determinant of sustainable agriculture. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. (Rocz. Nauk. SERiA), 2020, 23(3).
 • Feledyn-Szewczyk B., Smagacz J., Kwiatkowski C.A., Harasim E., Woźniak A.: Weed flora and soil seed bank composition as affected by tillage system in three-year crop rotation. Agriculture, 2020, 10, 186.

Rok 2019

Publikacje w ramach zadania:

 • Comparison of the management intensification tendencies of groups of farms of different production profiles. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. (Rocz. Nauk. SERiA), 2019, 21(2): 162-169. Kopiński J., Berbeć A. K., Markowski A. link...

Rok 2018

18.09.2018 W dniu 18.09.2018 w RZD IUNG-PIB Wielichowo odbyła się sesja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na możliwości rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej w Polsce”. więcej...

25.05.2018 W dniu 25.05.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność rolnictwa Lubelszczyzny”. Konferencja została zorganizowana we współpracy IUNG-PIB i UP w Lublinie w ramach realizacji zadania 2.1 więcej...

16.05.2018 W dniu 16 maja 2018 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyły się warsztaty naukowe nt. „Nawożenie a jakość gleby” zorganizowane w ramach zadań 2.1 i 2.2 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, rolnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Stan obecny i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce., Bojarszczuk J., Księżak J.: Rocz. Nauk. SERiA, 2018, 20(5): 15-22. link...
 • Czy w wyspecjalizowanych gospodarstwach ekologicznych można utrzymać w glebie odpowiednią zawartość makroelementów i substancji organicznej?, Stalenga J., Kopiński J.: J. Res. Appl. Agric. Engin., 2018, 63(3): 86-91. link...
 • Przestrzenna koncentracja ciągników rolniczych względem powierzchni użytków rolnych w latach 2010 i 2016., Madej A.: Rocz. Nauk. SERiA, 2018, 20(2): 125-131. link...
 • Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie., Kopiński J.: Pol. J. Agron., 2018, 32: 3-16. link...
 • Regional differentiation of changes in agricultural production in Poland in agri-environmental context/ Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce w kontekście oddziaływania na środowisko., Kopiński J.: Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne. Wyd. PSW im JPII, Biała Podlaska, 2018, 11(1): 59-75. link...
 • Assessing the Sustainability Performance of Organic and Low-Input Conventional Farms from Eastern Poland with the RISE Indicator System Sustainability, Berbeć A. K., Feledyn-Szewczyk B., Thalmann C., Wyss R., Grenz J., Kopiński J., Stalenga J., Radzikowski P.: 2018, 10(6). link...
 • Tendencje zmian intensywności gospodarowania azotem w regionach Polski, Jerzy Kopiński, Roczniki Naukowe SERiA • 2018 • XX (1), 81-87 link...

Rok 2017

25.10.2017 W dniu 25.10.2017 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”. więcej...

29.08 - 01.09.2017 Udział w w XV Kongresie European Association of Africultural Economists (EAAE) pt. „Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society” więcej...

12.05.2017 W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • THE COMPARISON OF CHANGES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AIMS OF AGRICULTURE IN SELECTED GROUPS OF VOIVODSHIPS, Jerzy Kopiński, Acta Sci. Pol. Oeconomia 16 (2) 2017, 87-95 link...
 • Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji za pomocą modelu RISE, Adam Kleofas Berbeć, Beata Feledyn-Szewczyk, Jerzy Kopiński, Zeszyty Naukowe SGGW Vol. 17 (XXXII) 2017 No. 2, 7-17 link...
 • Ocena stopnia zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych według metodyki RISE, Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Beata Feledyn-Szewczyk, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 27-33 link....
 • Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 1: 66-73 link....
 • Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji rolniczej Polski, Jerzy Kopiński, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 1: 85-91 link....
 • Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej, Stanisław Krasowicz, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 121-125 link....
 • Ocena ekonomiczna produkcji pszenicy ozimej z różnych grup użytkowych w zależności od intensywności technologii, Alicja Sułek, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 226-231 link....

Rok 2016

12.05.2016 W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym (RZD) w Borusowej (woj. małopolskie) odbyła się konferencja pn. „Zróżnicowanie możliwości rozwoju rolnictwa w Polsce według regionów i grup gospodarstw”. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 47(1) pt. "PROBLEMY PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE ICH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" link...
 • Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie , J.Kopiński, M.Matyka , Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(346) 2016, 57-79 link...
 • Criterion todetermine optimum surpluses of gross nitrogen balance on the lewel NUTS-0, NUTS-2, dr hab. Jerzy Kopiński ,Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(1) 2016, 29-36, link...
 • Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach, Krasowicz S, Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 138-144., link...
 • Bilans słomy w Polsce w latach 2010-2014 oraz prognoza do roku 2013, Madej A., Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 163-168 link...
 • Ocena gospodarowania fosforem w procesie produkcji rolniczej na poziomie NUTS-0, NUTS-2., Kopiński J., Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 131-137. link...
 • Ocena organizacji gospodarki paszowej w wybranych gospodarstwach mlecznych , Jolanta Bojarszczuk, Jan Zuba , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 46-51 link...
 • Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce" , Bogusława Jaśkiewicz , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 1: 98-104 link...
 • Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenicy ozimej o różnym poziomie intensywności , Alicja Sułek, Piotr Nieróbca, Grażyna Podolska , Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 256-260 link...
 • Managing Phosphorus in Polish Agriculture – Production and Environmental Aspects, Jerzy Kopiński, Beata Jurga ,Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 6 (2016), 2451-2458, link...

 

 

 

 


...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 24.02.21
Liczba odwiedzin :4642