Strona główna Zadanie 2.2
Prace wykonane w ramach zadania 2.2 PDF Drukuj Email
Wspieranie gospodarki nawozowej w Polsce i ocena jej skutków środowiskowych oraz doskonalenie systemów doradztwa nawozowego z uwzględnieniem stosowania produktów pofermentacyjnych z biogazowni

Rok 2020

Publikacje w ramach zadania:

 • Publikacja: Rynek nawozów fosforowych oraz zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach Polski DOI: 10.15199/62.2020.3.5 link...

Rok 2019

Publikacje w ramach zadania:

 • W ramach zadań 1.6 oraz 2.2 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 59(13) pt. "ŚRODOWISKOWE ASPEKTY GOSPODARKI NAWOZOWEJ" link...

 • Rynek nawozów fosforowych w Polsce, Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania, Rutkowska A., Rusek P., 2019, red. Deta Łuczycka, Idea Knowledge Future, Wrocław: 284-293, ISBN: 978-83-951445-8-5 link...
 • Wpływ preparatów z pożytecznymi mikroorganizmami na ilość 
C org w glebie 263-274, Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania, Pikuła D., Kocoń A., red. Deta Łuczycka, Idea Knowledge Future, Wrocław, 2019: 284-293, ISBN: 978-83-951445-8-5 link...

Rok 2018

16.05.2018 W dniu 16 maja 2018 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyły się warsztaty naukowe nt. „Nawożenie a jakość gleby” zorganizowane w ramach zadań 2.1 i 2.2 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, rolnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Rutkowska A.: Interakcja azotu i potasu w nawożeniu roślin uprawy polowej, rozdział monografii, III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21 marca 2018 r. 2018: 282-293 link...
 • Pikuła D.: Zmienność składu frakcyjnego materii organicznej gleby wskaźnikiem jej jakości, rozdział monografii, III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21 marca 2018 r. 2018: 251-260. link...
 • Rutkowska A.: Odstresować rośliny po zimie. Farmer nr 3, marzec 2018: 48-49. link...
 • Ochal P.: Nowości w nawozach wapniowych i środkach wapnujących, www.ezagroda.pl link....

Rok 2017

W ramach zadań 1.6 oraz 2.2 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 53(7) pt. "NAWOŻENIE A ŚRODOWISKO" link...

 

05.04.2017 Warsztaty Naukowe „Innowacje w nawożeniu” link...

 

Rok 2016

07.06.2016 Warsztaty naukowe nt. „Problemy racjonalnej gospodarki nawozowej” razem w ramach zadania 2.2 oraz 2.7 link...

Publikacje w ramach zadania:

 • W ramach zadań 2.2 oraz 1.6 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 48(2) pt. "INNOWACJE W NAWOŻENIU" link...
 • Criterion todetermine optimum surpluses of gross nitrogen balance on the lewel NUTS-0, NUTS-2, dr hab. Jerzy Kopiński ,Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(1) 2016, 29-36, link...
 • Interakcja azotu i potasu w nawożeniu jęczmienia jarego, dr Agnieszka Rutkowska, Przędsiębiorca rolny, luty 2016, link...
 • Managing Phosphorus in Polish Agriculture – Production and Environmental Aspects,(zadanie 2.2 oraz zadanie 2.1), Jerzy Kopiński, Beata Jurga ,Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 6 (2016), 2451-2458, link...

 


...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 21.10.20
Liczba odwiedzin :2678