Strona główna Zadanie 2.4
Prace wykonane w ramach zadania 2.4 Email
Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu

Rok 2019

21.03.2019Seminarium pt.: „Produkcja roślinna w warunkach zmian klimatycznych”  w Mikołowie.   więcej...

W ramach zadań 2.3 oraz 2.4 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 60(14) pt. "ZNACZENIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZBÓŻ I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH" link...

Rok 2018

21.02.2018 W dniu 21 lutego 2018 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyło się seminarium pt. „Ocena możliwości kształtowania poziomu i jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu”. więcej...

Rok 2016

22.06.2016 Na polach doświadczalnych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach realizacji zadania 2.4 programu wieloletniego IUNG PIB. odbyły się warsztaty  pt. „Innowacyjne rozwiązania w technologiach produkcji roślin rolniczych”. Współorganizatorem był OODR w Łosiowie. Celem warsztatów było przekazanie producentom wiedzy wytworzonej w czasie realizacji zadania badawczego PIB 2.4. i skonfrontowanie jej z problemami praktyki rolniczej.. więcej...

12.05.2016 W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym (RZD) w Borusowej (woj. małopolskie) odbyła się konferencja pn. „Zróżnicowanie możliwości rozwoju rolnictwa w Polsce według regionów i grup gospodarstw”. więcej...

W ramach zadań 2.4 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 50(4) pt. "TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU" link...