Strona główna Zadanie 2.6
Prace wykonane w ramach zadania 2.6 PDF Drukuj Email

Rok 2017

29.09.2017 Konferencja Naukowa pt. „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku  i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk”. więcej...

W ramach zadania 2.6 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 52(6) pt. "REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I AMONIAKU ORAZ METODY ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU (WYBRANE ZAGADNIENIA)" link...

Rok 2016

08.09.2016 Warsztaty naukowe nt. „Biogospodarka, biotechnologie, gospodarka niskoemisyjna a środowisko i zmiany klimatyczne”. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

  • JAK ZMNIEJSZYĆ EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UPRAWIE SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE PRODUKCJI BIOPALIW PŁYNNYCH -poradnik   link...
  • Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 84-89  link...
  • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC , Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 254-259  link...
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 123-129.  link...
  • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2, Syp A., Faber A., Kozak M., Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII,
    z. 2: 261-265.  link...
  • Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.  link...
  • Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.   link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 16.11.17
Liczba odwiedzin :991