Strona główna Zadanie 2.6
Prace wykonane w ramach zadania 2.6 PDF Drukuj Email
Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050

Rok 2019

26.03.2019 Warsztaty naukowe pt. “Stosowanie dobrych praktyk w rolnictwie celem ograniczania emisji amoniaku i azotanów”. więcej...

Rok 2018

25.10.2018 Warsztaty  naukowe pt. ”Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa”. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • Zmiany emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Polska na tle Unii Europejskiej, Jędrejek A., Jarosz Z., Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, XX (6), 104-110.  link...
 • Praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku, Faber A., Jarosz Z., Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 56(10), 35-44.  link...
 • Praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku - Analiza stanu badań, Faber A., Jarosz Z., Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 56(10), 45-55. link...
 • Modelowanie bilansu węgla organicznego w glebie oraz emisji gazów cieplarnianych w skali regionalnej oraz w Polsce, Faber A., Jarosz Z., Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol. 18 (XXXIII), 3, 102-112. link...
 • Modelowanie emisji podtlenku azotu i amoniaku w skali regionalnej oraz w Polsce, Faber A., Jarosz Z., Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol. 18 (XXXIII), 2, 70-81.  link...
 • Możliwości redukcji emisji amoniaku z zagospodarowania obornika, Jarosz Z., Faber A.,  Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX(4), 60-66.  link...
 • Ocena możliwości ograniczenia śladu węglowego w uprawie kukurydzy na ziarno, Żyłowski T., Król A., Kozyra J.,  Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX(4), 217-223.  link...

Rok 2017

29.09.2017 Konferencja Naukowa pt. „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku  i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk”. więcej...

W ramach zadania 2.6 dla serii STUDIA I RAPORTY IUNG PIB wydano zeszyt 52(6) pt. "REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I AMONIAKU ORAZ METODY ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU (WYBRANE ZAGADNIENIA)" link...

Rok 2016

08.09.2016 Warsztaty naukowe nt. „Biogospodarka, biotechnologie, gospodarka niskoemisyjna a środowisko i zmiany klimatyczne”. więcej...

Publikacje w ramach zadania:

 • JAK ZMNIEJSZYĆ EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH W UPRAWIE SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE PRODUKCJI BIOPALIW PŁYNNYCH -poradnik   link...
 • Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe jej alternatywnego wykorzystania, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 84-89  link...
 • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC , Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 1: 254-259  link...
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów, Jarosz Z, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 2: 123-129.  link...
 • Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2, Syp A., Faber A., Kozak M., Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII,
  z. 2: 261-265.  link...
 • Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 3: 120-126.  link...
 • Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych, Jarosz Z., Faber A, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, XVIII, z. 4: 110-116.   link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 29.03.19
Liczba odwiedzin :2418