Strona główna Zadanie 2.7
Prace wykonane w ramach zadania 2.7 PDF Drukuj Email
Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych

Rok 2019

04.04.2019 Warsztaty naukowe „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą”  więcej....

28.02.2019 Konferencja nt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa”  więcej....

Publikacje w ramach zadania:

 • Integrowana produkcja gryki, IU-235/2019 G. Hołubowicz-Kliza link...
 • Uprawa poplonów, IU-240/19 M. Zarychta link...

Rok 2018

05.12.2018 Konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych w oparciu o wyniki badań IUNG-PIB - warsztaty więcej....

22.05, 12.07, 27.09.2018Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej - blok tematyczny - Program 22 maja.., 12 lipca.., 27 września..

03-04.10.2018 Konferencja naukowa „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce” więcej....

09.02.2018 Warsztaty nt. „Rola RZD IUNG-PIB w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa”    więcej...

24-25.05.2018 Warsztaty naukowe - blok tematyczny „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą” program warsztatów...

Publikacje w ramach zadania:

 • Grażyna Hołubowicz-Kliza, Charakterystyka i żyzność gleb w Polsce , materiały szkoleniowe nr 108, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2018  link...
 • Zarychta M.: „IUNG-PIB dla szkół, doradztwa i praktyki rolniczej”. Zagroda, 2018, 2(72): 54-56   link...
 • Zarychta M.: „IUNG-PIB w Puławach jako płaszczyzna współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą”. Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej, nr 1/2018(88): 19-21  link...
 • Harasim A.: „Środowiskowe aspekty specjalizacji gospodarstw rolnych”. Roczniki Naukowe SERiA, 2018, 20(2): 67-73  link...
 • Hołubowicz Kliza G.: „Podstawy integrowanej produkcji rzepaku”, Instrukcja upowszechnieniowa Nr 226, IUNG-PIB Puławy, 2018, ss. 289  link...
 • Gaweł E., Grzelak M.: „Przemienne użytkowanie pastwisk z lucerną”, Instrukcja upowszechnieniowa Nr 232, IUNG-PIB Puławy, 2018, ss. 40  link...
 • Harasim A.: Czynniki kształtujące potrzeby rolników w zakresie innowacji i doradztwa rolniczego. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 55(9): 163-173  link...
 • Harasim A.: Potrzeby towarowych gospodarstw rolnych w zakresie innowacji i doradztwa rolniczego na przykładzie wybranych subregionów. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 55(9): 121-127  link...
 • Bochniarz A., Matyka M., Radzikowski P., Zarychta M.: Krytoryjek Olchowiec Cryptorhynchus lapathi (L.) w uprawach wierzby krzewiastej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 55(9): 185-197  link...

Rok 2017

26.10.2017 Warsztaty naukowe pt.: „Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych”   więcej...

27.04.2017 Warsztaty nt.: „Wykorzystanie narzędzi komputerowych i oprogramowania w praktyce rolniczej” program warsztatów...

12.04.2017 Konferencja nt. „Współpraca nauki z samorządami”   więcej

17.01.2017 Konferencja naukowa w ŁODR Bratoszewice   więcej

Publikacje w ramach zadania:

 • Innowacyjność różnych typów rolniczych gospodarstw w opinii rolników z makroregionu Mazowsza i Podlasia, Adam Harasim, Andrzej Madej, Andrzej Górnik, Rocz. Nauk. SERiA, 2017, t. XIX, z. 2: 70-76.  link...
 • Wiek i wykształcenie rolników oraz ich źródła informacji w rolnictwie, Adam Harasim, Mariusz Matyka, Jerzy Kopiński, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2017, 18-25  link...
 • Koniczyny w polowej produkcji pasz, E.Gaweł, M.Grzelak, Instrukcja Upowszechnieniowa nr 223 (2017)   link...
 • Niedocenione rośliny bobowate, G. Hołubowicz-Kliza, Instrukcja Upowszechnieniowa nr 225 (2017)   link...
 • Wapnowanie, G. Hołubowicz-Kliza, Materiały szkoleniowe Nr 106 (2017)  link...
 • Wytyczne do opracowania programów urządzeniowo-rolnych gmin, F. Woch, M. Zarychta, Instrukcja upowszechnieniowa Nr 228  link...
 • Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki i doradztwa z praktyką rolniczą, M.Zarychta, Magazyn Ogólnopolski "Zagroda" Nr 2(67), 54-55,(2017)  link...

Rok 2016

30.09.2016 Warsztaty naukowe IUNG-PIB w powiecie zwoleńskim   więcej

07.06.2016 Warsztaty naukowe nt.„Problemy racjonalnej gospodarki nawozowej” razem w ramach zadania 2.7 oraz 2.2 więcej

19.02.2016 Warsztaty naukowe nt.: „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”  razem w ramach zadania 2.7 oraz zadania 1.4 więcej...

03-04.02.2016 Warsztaty naukowe nt.: "Wpływ działań WPR na organizację oraz efekty produkcyjne i ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych o różnych kierunkach specjalizacji"  razem w ramach zadania 2.7 oraz zadania 1.8 więcej...

15.01.2016 Utworzona została strona internetowa programu. Adres strony http://iung.pl/pw
Zadaniem strony jest przedstawienie i popularyzacja celów i zadań Programu Wieloletniego IUNG. Umożliwi również podmiotom zainteresowanym a zwłaszcza praktyce rolniczej szybki i łatwy dostęp do wiedzy i rezultatów otrzymanych w trakcie realizacji Programu. Będzie też informować zainteresowanych o wydarzeniach takich jak konferencje, warsztaty i seminaria związanych z tematyką programu, umożliwiając udział lub zapoznanie się z materiałami z danego wydarzenia.

Publikacje w ramach zadania:

 • INTEGROWANA PRODUKCJA PSZENICY OZIMEJ instrukcja upowszechnieniowa nr 215  link...  
 • INTEGROWANA PRODUKCJA WYKI instrukcja upowszechnieniowa nr 216  link...
 • INTEGROWANA TECHNOLOGIA PRODUKCJI SERADELI instrukcja upowszechnieniowa nr 217  link...
 • INTEGROWANA UPRAWA PSZENICY JAREJ  instrukcja upowszechnieniowa nr 219  link...
 • CHARAKTERYSTYKA I PRZYDATNOŚĆ ROLNICZA GLEB  materiały szkoleniowe nr 105  link...
 • MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH  link...
 • Ocena zrównoważenia różnych typów gospodarstw na glebach lekkich., Harasim A.,Włodarczyk B, Rocz. Nauk. SERiA, 2016, t. XVIII, z. 2: 109-115.  link...
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 24.01.20
Liczba odwiedzin :2192