Strona główna

Najbliższe wydarzenia

Konferencja naukowa „Nauka dla ochrony zdrowia roślin”

03.02.20 W dniu 3 lutego 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. „Nauka dla ochrony zdrowia roślin”. Konferencję zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Uczestnikami spotkania byli studenci Wydziału Rolnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz pracownicy IUNG-PIB zainteresowani tematyką ochrony roślin.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Mariusz Matyka - Z-ca Dyrektora ds. naukowych. Następnie prof. dr hab. Teresa Doroszewska przedstawiła kierunki badań oraz główne osiągnięcia Instytutu, natomiast dr Urszula Skomra zaprezentowała profil badawczy Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z realizacją Programu Wieloletniego. Tematyka kolejnych referatów dotyczyła produkcji chmielu i tytoniu oraz najważniejszych chorób tych dwóch gatunków uprawnych, wykorzystania hodowli i biotechnologii dla poprawy zdrowia roślin, a także znaczenia chwastów jako rezerwuaru organizmów szkodliwych dla roślin.

Druga część konferencji miała charakter warsztatów, w czasie których odbyły się zajęcia praktyczne i prelekcje w poszczególnych laboratoriach Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin. Uczestnicy poznali zasady pracy z roślinnymi kulturami in vitro oraz ich wykorzystaniem w badaniach, zapoznali się również z różnymi metodami diagnozowania chorób roślin, wykorzystaniem zaawansowanych technik biologii molekularnej w fitopatologii oraz z chromatograficznymi metodami oznaczania metabolitów wtórnych chmielu i tytoniu.

Konferencja była dla uczestników okazją do zapoznania się z potencjałem naukowym IUNG-PIB oraz z najważniejszymi badaniami nad chmielem i tytoniem w aspekcie zdrowia roślin.