Strona główna Aktualności

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego

14.11.20 W dniu 3 listopada 2020 r. odbyła się w formie webinarium Konferencja Naukowa pt. „Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. W Konferencji uczestniczyli licznie pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz nauczyciele ze szkół rolniczych. Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją jej przebieg był transmitowany poprzez YOUTUBE. Konferencję śledziło łącznie ok. 250 osób.

Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Mariusz Matyka. Jej moderatorami byli: dr Tamara Jadczyszyn (IUNG-PIB) i mgr Marek Krysztoforski (CDR Radom), a podsumował Dyrektor KSCHR prof. dr hab. Wojciech Lipiński.

Konferencję rozpoczęła prezentacja aktualnych założeń WPR uwzględniających koncepcję Nowego Zielonego Ładu. W kolejnych referatach omówiono zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty oddziaływania produkcji rolniczej na podstawowe elementy środowiska przyrodniczego tj. glebę, wodę i atmosferę, w tym także wpływ różnych systemów produkcji rolniczej na środowisko. Omówiono także udział służb agrochemicznych i doradztwa rolniczego w upowszechnianiu wiedzy i promocji działań ograniczających negatywne skutki produkcji rolniczej.

Wygłoszono 8 referatów:

  1. Wspólna polityka Rolna w świetle koncepcji Nowego Zielonego Ładu – prof. dr hab. Mariusz Matyka

  2. Znaczenie gleby w działaniach na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych – dr Jan Jadczyszyn, dr Tamara Jadczyszyn

  3. Oddziaływanie produkcji rolniczej na jakość wód – dr Piotr Skowron, dr Tamara Jadczyszyn

  4. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa – mgr Anna Jędrejek

  5. Rolnictwo ogniwem w odzysku i recyklingu odpadów – dr Tamara Jadczyszyn

  6. Wpływ różnych systemów gospodarowania na wybrane elementy jakości środowiska – dr hab. Krzysztof Jończyk

  7. Stacje chemiczno-rolnicze – wsparciem rolnictwa przyjaznego dla środowiska – prof. dr hab. Wojciech Lipiński

  8. Rola doradztwa rolniczego w promowaniu działań przyjaznych dla środowiska – mgr Marek Krysztoforski

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy