Warsztaty naukowe pt. „Mitygacja negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne” Drukuj

24.09.18 Wszystkie wody, niezależnie od tego czyją stanowią własność, podlegają ochronie.    Nowa ustawa prawo wodne  uchwalona w 2017 roku nakłada obowiązek prowadzenia działań ograniczających zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego na obszarze całego kraju. W lipcu bieżącego roku został opublikowany tzw. program azotanowy wskazujący    praktyki obligatoryjne dla gospodarstw rolnych, a w trakcie opracowania jest zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej zawierający działania dobrowolne. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem kodeksu praktyk ograniczających emisje amoniaku z rolnictwa, zgodnie z dyrektywą NEC.

O tych problemach dyskutowano w trakcie warsztatów naukowych  pt. ” Mitygacja negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne” zorganizowanych w ramach realizacji zadania 1.6 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB.  Warsztaty odbyły się w  Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniu 20 września 2018 r.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas spotkania wygłoszono referaty:

  1. Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – dr inż. Tamara Jadczyszyn
  2. Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej – dr inż. Piotr Ochal
  3. Praktyki służące ograniczaniu emisji amoniaku z rolnictwa – dr Zuzanna Jarosz
  4. Opiniowanie planów nawożenia – prof. dr hab. Wojciech Lipiński

Po zakończeniu prezentacji szeroko dyskutowano problematykę związaną z przygotowaniem planu nawożenia azotem oraz  innych działań i obowiązków wynikających z Programu azotanowego. Także z zadowoleniem przyjęto informację o trwających pracach nad zbiorem zaleceń dobrej praktyki rolniczej, wskazując, że takie publikacje są bardzo przydatnym narzędziem i źródłem informacji dla doradców oraz samych rolników